Mgr.Miloš Mauer

psycholog a psychoterapeut

Mgr. Miloš Mauer

Mgr. Miloš Mauer

Vystudoval psychologii na FF UK  v Praze, promoce v r. 2005. Ještě za studií pracoval několik měsíců jako sanitář v PL Bohnice, dva roky jako asistent v institutu EEG Biofeedback  v Praze a dva roky jako terapeut v komunitě pro klienty závislé na drogách Alternativa (Praha Prosek).  Po studiu pracoval  jako psycholog v oblasti prevence drog a šikany ve školství, od r. 2005  pracuje ve zdravotnictví,  pět let ve FNKV Praha na Klinice popáleninové medicíny, kde se věnoval posttraumatickým stresovým stavům a dále v DPS Ondřejov v Praze. Od dubna 2010 členem týmu SKT Liberec.
Od r. 2006 je odborným asistentem na Ústavu etiky 3. LF. UK, vyučuje lékařskou etiku a komunikaci,  zajímá se zejména o kulturní, antropologické a psychologické aspekty lékařské etiky. V této oblasti také publikuje, je spoluautorem knihy  „Základy moderní lékařské etiky“ (Vácha, M., Königová, R., Mauer, M.,  Portál Praha 2012).
Vystudoval 5tiletý psychoterapeutický psychosomaticky orientovaný výcvik Biosyntéza (více viz: www.biosynteza.cz). Absolvoval kurzy zaměřené na krizovou intervenci a léčbu psychotraumatu  v rámci o.s. Remedium v Praze.