MUDr.V.Chvála

sexuolog a rodinný terapeut

lékař roku 2010, původně gynekolog a porodník, vedoucí a majitel Střediska komplexní terapie Liberec, lektor a supervizor rodinné terapie, lektor akupunktury.

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace systemické psychoterapie IPVZ, Ericksonovská hypnoterapie, práce s tělem dle dr. Schmitta, výcvik v supervizi u Julie Hewson,osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína.

členství: Společnost rodinných terapeutů (SOFT), Česká organizace supervizorů (ČIS). člen a předseda psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení pro psychosomatiku, o.s., Česká psychoterapeutická společnost (ČPS), Sexuologická společnost, Akupunkturistická společnost ČLS J.E.P., člen hnutí Změna

praxeod r.1978 ve zdravotnictví, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště a člen jeho týmu. V r. 2009 obdržel cenu profesora Vladimíra Vondráčka za práci Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve Středisku komplexní terapie v Liberci, autor a spoluautor řady publikací, přehled viz zde. Vydává časopis Psychosom, zakládal časopis rodinných terapeutů Softfórum, angažuje se v rozšiřování rodinné terapie a psychosomatické medicíny.