Věk nerovnováhy

Publikaci kolektivu autorů editorovaná Václavem Cílkem a Alexandrem Ačem vyšla právě v nakladatelství Akademia. Podíleli se na ni naši terapeuti Ludmila Trapková a Vladislav Chvála (květen 2019)

11 Rodina jako organizmus

Ludmila Trapková a Vladislav Chvála

Čtěte více

Můžeme dnes ještě ochránit naše děti?

text vyšel v Č eské pozici v dubnu 2019

Vladislav Chvála

Světem hýbou aféry zneužívání dětí kněžími. Dlouho tabuizované téma explodovalo a skoro by se zdálo, že nejnebezpečnější je pustit dítě do kostela. Veřejnosti ale nejspíš uniká ještě nebezpečnější místo pro naše děti: naše vlastní domácnosti vybavené internetem.

Čtěte více

Liberální demokracie bude muset sama sebe omezit…

text vyšel v České pozici 22.4.2019 zde

Liberální demokracie bude muset sama sebe omezit nechce-li skončit ve válečné vřavě.

Vladislav Chvála

Významy slov se častým používáním mění, protože taková je jejich podstata. Jsou to nástroje k vyjednávání významů. My lidé jsme zvířata žijící v jazyce, říká teorie rodinné terapie. Angličtina má pro to výstižný pojem „languaging“, jazykování. Významy slov se při něm vyjednávají, a proto se neustále proměňují, někdy zpřesňují, někdy zamlžují. Georg Orwel tuto vlastnost slov vystihl ve svém dystopickém románu 1984. Musíme být opatrní, když své jistoty opíráme o proměnlivé významy slov.

Čtěte více

Trapková L., Chvála V.: Rozhovor pro Ekonom: Nemoc často signalizuje, že je mezi lidmi něco špatně

Trapková L., Chvála V.: Rozhovor pro Ekonom: Nemoc často signalizuje, že je mezi lidmi něco špatně

Psychosomatická medicína nejen dokáže zasáhnout tam, kde si její klasická sestra už neví rady, ale také významně ulevuje zdravotnickým rozpočtům, říkají MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Trapková ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

Čtěte více