Často kladené otázky

CO JSOU PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY?    Většina chorob, kterými trpíme, se dotýká jak  našeho těla  tak psychiky. V těch případech, kde  nestačí obvyklá léčba na odstranění příznaků bolesti, nebo špatné funkce některého orgánu, je třeba cíleně ovlivňovat obě stránky. Některé poruchy mají výrazně psychosomatický charakter, zvláště příznaky chronické, dlouhou dobu obtěžující a neustále se vracející.

JAK SE NEMOC POZNÁ?  Příznaky takové poruchy jsou stejně pestré, jako příznaky běžných nemocí. Jen nález, který by potíže, ať bolesti nebo chybnou funkci, vysvětloval, není dost nápadný nebo dokonce žádný. To neznamená, že se nejedná o nemoc a že si pacient vymýšlí. Jen naštěstí nedošlo k příliš velkým tělesným poškozením.   Před zahájením naší léčby je nezbytné důkladné klinické vyšetření všemi vhodnými metodami klasické medicíny. Léčíme také některé případy neplodnosti, sexuální poruchy, poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie), alergie v oblasti kůže i dýchacích cest, bolesti, revmatické projevy a somatizace např. u panické poruchy.

JAK SE PSYCHOSOMATICKÉ NEMOCI LÉČÍ?         Léčba těchto poruch je obtížná především proto, že vyžaduje více času a aktivity ze strany samotného pacienta. Příznaky totiž nelze trvale vyléčit žádným lékem. Od lékaře vyžadují psychosomatické nemoci znalosti nejen z oblasti medicíny, ale i psychologie, psychoterapie a rodinné terapie. Velmi užitečné jsou metody ovlivňující tělesné funkce, jako je například akupunktura nebo bioenergetická léčba různých škol. Specifikum našeho týmu je především kombinace těchto metod.

Výhodná je spolupráce s celou rodinou nemocného, především proto,  že můžeme rychleji nalézt možnosti, jak nejbližší okolí pacienta do léčby zapojit. Všechny chronické nemoci a poruchy sexuálních funkcí významně ovlivňují vztahy v rodině nemocného. Jsou nemoci, které bez spolupráce s rodinou ani nelze vyřešit (např. bulimie,         pelvialgie, sexuální dysfunkce).

Naše pracoviště se zabývá také léčbou některých klasických nemocí patřících do péče psychiatra, jako je deprese, panická porucha, některé případy psychotických stavů. Vhodné je to tam, kde pacient žádá psychoterapii a je ochoten se touto cestou ke zdraví spolu s terapeutem vydat. I zde je nezřídka třeba spolupráce s rodinou nemocného.

JE TENTO PŘÍSTUP VĚDECKÝ?  I když u nás dlouho nebyla při výuce lékařů věnována psychosomatice pozornost, ve světě, především v Německu, má v oficiálních kruzích medicíny své pevné místo. Rozvoj psychosomatiky tam podporují především pojišťovny, protože v dlouhodobé perspektivě spotřebují takto léčení pacienti méně finančních prostředků.  V odborné literatuře je bezpočet vědeckých studií, o které se lze při práci opírat. Je mnohem výhodnější, když se léčbou psychosomatických poruch zabývají lékaři vzdělaní v biologické medicíně, nebo psychologové pracující s nimi v týmu,  než osoby medicínsky nevzdělané.  Z našeho pracoviště vyšla  za dobu  více než desetileté existence řada odborných publikací, výcvikem u nás prošla více než stovka odborníků.

KOLIK STOJÍ LÉČBA A KDO JI HRADÍ?  Naše pracoviště je součástí zdravotnického systému a má smlouvu s řadou pojišťoven, které převážnou většinu nákladů hradí. Léčba není levná, protože je náročná na čas terapeutů. Z dlouhodobého hlediska se však vyplatí, pokud se podaří odstranit chronické příznaky nemoci. Léčebné metody, které pojišťovna nehradí (akupunktura, EAV, léčba dle Mojžíšové, homeopatie, shiatsu) hradí pacient sám podle aktuálního ceníku.

JAK SE DO LÉČBY DOSTAT?  Nejvhodnější cestou do léčby v  SKT Liberec je doporučení lékaře, který vyloučí jiné somatické příčiny potíží a pomyslí na psychosomatickou poruchu.  Předem je nutné si konzultaci telefonicky domluvit na našem tel. čísle 450151398

CO JE ZDRAVOTNĚ REGENERAČNÍ CVIČENÍ?

(znovu bude probíhat od ledna 2021)

Co nás čeká:
• naučíme se lépe vnímat své tělo, kde má své limity a kde naopak skryté možnosti
• protáhneme zkrácené a ztuhlé struktury krku, ramen, zad a kyčlí, uvolníme
z nich napětí
• šetrně vrátíme páteři pružnost
• vylepšíme si kondici, jemnými cviky posílíme hlavně hluboký stabilizační systém,
který nás drží v napřímené, pro tělo komfortnější pozici a chrání (nejen) naše záda
před přetížením
• dýchání – protože dech je životem a často na něj zapomínáme, či dýcháme jen
povrchně, má-li tělo dlouhodobě málo kyslíku, hůře se mu funguje a regeneruje
• zařadíme i cvičení určené k uvolnění pánve, plosek a vbočeného palce, cvičení
pánevního dna, nácvik stability stoje a chůze, atd., vše přizpůsobené aktuální skupině

Kdy: každé pondělí 16:30 – 17:30
Kde: velká místnost v SKT
Rezervace: osobně či telefonicky na recepci SKT – 731 722 000
(po – čt 8 – 12 a 13 – 15, pá 8 – 12)
Cena: jedna lekce 120 Kč, permanentka na 5 lekcí 500 Kč
Na sebe: pohodlné oblečení, boty nejsou potřeba
Maximální počet osob ve skupině je osm.