MUDr. Jana Machanderová


Lékařka, psychoterapie rogersovské školy, rodinná terapie, akupunktura, homeopatie, jógová instruktorka
Vzdělání: LF Univerzita Brno UJEP, psychotera-peutická fakulta Praha, výcvik v rodinné a syste-mické psychoterapii, výcvik v psychoterapii orientovaný na klienta PCA dle Rogerse, výcvik v akupunktuře, vzdělání  v homeopatii, léčba bolesti IPVZ, osvědčení IPVZ o vzdělání v  systematické psychoterapii, osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína  Praxe: člen týmu SKT Liberec od r.1989. Aktuálně nepřítona.