PhDr.L.Trapková

PhDr. Ludmila Trapková
PhDr. Ludmila Trapková

Klinická psycholožka dospělých i dětí, psychoterapeutka, ordinace klinické psychologie v Praze, člen týmu SKT, lektor a supervizor rodinné terapie.
Vzdělání: FTVS UK obor TV – matematika, FF UK klinická psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, lektor a supervizor rodinné terapie, výcvik pro supervizory balintovských skupin, výcvik práce s tělem dle dr. Schmitta, ericksonovská hypnoterapie, člen kolegia Pražského psychoterapeutického institutu, člen ČPS ČLS JEP, člen asociace klinických psychologů, člen SOFT, člen Evropské asociace supervizorů (EAS).
Praxe: ve zdravotnictví od r. 1985, Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ Praha, Ordinace klinické psychologie Praha, člen týmu SKT od r.1993, autorka a spoluautorka četných prací, viz oddíl „Naše publikace“