MUDr. Aleš Fürst

lékař, psychiatr, psychoterapeut

MUDr. Aleš Fürst, jun.
MUDr. Aleš Fürst, jun.

Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce 1993, atestace z psychiatrie II.stupně, Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) psychoterapii
Praxe: 1993- 95 interní odd. Nemocnice Liberec, 1995- 97 farmaceutický zástupce firmy Eli Lilly, 1997- 01 psychiatrické odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá praxe psychiatrická a psychoterapeutická v Jablonci nad Nisou