MUDr. Jindra Friedrichová

lékařka, specializace psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jindra Friedrichová promovala v roce 1993 na 1.lékařské fakultě UK v Praze. Pracovala na Psychiatrickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. Labem, v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, ve Fokusu My-klub – sdružení pro péči o duševně

MUDr. Jindra Friedrichová
MUDr. Jindra Friedrichová

nemocné v Liberci a od roku 1995 v SKT Liberec. Od r. 2009 soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe v Semilech (www.psychamb.cz)

Další vzdělání : V roce 1994 absolvovala Základy akupunktury, v roce 1996 dokončila výcvik v dynamicky orientované psychoterapii a 1. ročník výcviku v rodinné terapii. V roce 1996 atestace I. stupně v oboru psychoterapie, v roce 2000 funkční specializace v systematické psychoterapii. V r. 2005 získala osvědčení IPVZ v oboru psychosomatická medicína.

V současnosti pracuje také v psychiatrické ambulanci:

v Jablonci nad Nisou,Sokolí 4 . Kontakt:736 105 209