Mgr. Veronika Králová

psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. V. KrálováPsychologii jsem vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně (2015). Momentálně dokončuji i své pětileté psychoterapeutické vzdělání (Výcvik integrace v psychoterapii), pracuji pod supervizí. Jako terapeut jsem se v rámci Intervenčního centra SPONDEA Brno setkávala zejména s klienty (dětmi i dospělými), kteří zažívají domácí násilí. Právě násilí ve vztazích často stojí u kořenů různých psychických obtíží, proto mi práce s touto problematikou dává velký smysl.

V minulosti jsem se mimo jiné podílela na vzniku malé alternativní školy, kde jsem také pracovala jako školní psycholog (ScioŠkola Brno). V rámci školství nadále působím v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci. V SKT pracuji jako terapeutka nově od podzimu 2020 poté, co jsem se přistěhovala na Liberecko.