MUDr. Dagmar Nováková

Lékařka anestesiologie, léčba bolesti, akupunktura, homeopatie, elektorakupuntura dle dr.Vola

Je absolventkou 1.LF UK všeobecného lékařství  v Praze a promovala v roce 1996. Pracovala jako odborný lékař ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, na Záchranné službě v Hradci Králové, na Ambulanci bolesti v Krajské nemocnici v Liberci. Od roku 2000 se věnuje hlavně nekonvenční medicíně, jejíž vzdělávání zahájila studiem akupunktury na Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, nikdy nekončícím vzděláváním v oblasti homeopatie a kurzem EAV. Je členkou týmu SKT.

Více o naší spolupracovnici najde na jejích stránkách www.mudrnovakova.cz.

MUDr. Dagmar Nováková
MUDr. Dagmar Nováková