Mgr.H.Heindorferová

psycholožka, psychoterapeutka

Odborné vzdělání:

  • Filosofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, obor Psychologie, 1989-1994, Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, 2001 – 2007, 500 hodin, PhDr. J. Božuková
  • Terapie partnerského vztahu, 2011 – 2012, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová
  • Terapeutická práce s traumatem, 2013, 100 hodin, PhDr. Jana Božuková
  • Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2013 – 2017, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková

Profesní činnost:

  • Soukromá praxe – Inspirace psychoterapeutické a vzdělávací centrum 2015 -www.inspiraceliberec.cz
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči – 2008 – dosud
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Maxov – psycholožka, vedoucí sociální služby – 1995 – 2014