MUDr.Vladislav Chvála

sexuolog a rodinný terapeut

Lékař roku 2010, původně gynekolog a porodník, sexuolog a specialista na psychosomatiku, vedoucí lékař, lektor a supervizor rodinné terapie, vzdělání v akupunktuře 

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie, sexuologie, psychosomatické medicíny, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace systemické psychoterapie IPVZ, Ericksonovská hypnoterapie, práce s tělem dle dr. Schmitta, výcvik v supervizi u Julie Hewson,osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína, atestace z psychosomatické medicíny.

MUDr.Vladislav Chvála

Členství: Společnost rodinných terapeutů (SOFT), Česká organizace supervizorů (ČIS). Společnost psychosomatické medicíny ČLS, čestný člen, Předseda revizní a kontrolní komise SPM ČLS, Psychiatrická společnost ČLS J.E.P., Česká psychoterapeutická společnost (ČPtS), Sexuologická společnost, Akupunkturistická společnost ČLS J.E.P.

Praxe: Od r.1978 ve zdravotnictví, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště a člen jeho týmu. V r. 2009 obdržel cenu profesora Vladimíra Vondráčka za práci Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve Středisku komplexní terapie v Liberci, autor a spoluautor řady publikací, přehled viz zde. V r.2010 vyznamenán jako lékař roku pacientskou organizací. Založil a vede časopis Psychosom, zakládal časopis rodinných terapeutů Softfórum, angažuje se v rozšiřování rodinné terapie a psychosomatické medicíny.