Mgr.Jan Knop

Mgr. Jan Knop
Mgr. Jan Knop

 

Odborný garant komplexního vzdělávacího psychoterapeutického programu, lektor v dalších psychoterapeutických výcvicích a kurzech. Člen ČPS ČLS JEP, člen AKP a EAGT (Evropská Asociace Gestalt Terapie), člen Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT), ředitel vzdělávacích institutů v Liberci (Lirtaps a Lippp)

 

Psychoterapeut, klinický psycholog, rodinný terapeut, gestalt terapeut, individuální, skupinová, párová a rodinná terapie, relaxace, supervizor pro rodinnou terapii a Gestalt terapii. Vzdělání: FF UK – jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie a funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ, postgraduální studium pro pracovníky MPP, absolvent výcviku ve skupinové terapii SUR, absolvent výcviku v Gestalt terapii a psychosyntéze. Dále: ericksonovská hypnoterapie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, specializační postgraduální studium DILMART.

 

Praxe: V letech 1980 až 2000 v manželském a rodinném poradenství, od r. 1990 ve zdravotnictví, člen týmu SKT od r.1989

 kontakt: knop@sktlib.cz