CENÍK NEHRAZENÝCH VÝKONŮ

Většinu léčebných a diagnostických procedur na našem pracovišti hradí pojišťovny (s výjimkou oborové pojišťovny 207). V psychosomatické medicíně využíváme k účinné léčbě i některé metody, keré se nedostaly do seznamu léčebných prostředků školské medicíny. Ověřování jejich účinnosti probíhá za jiných podmínek, než jsou stanoveny EBM. Stojí především na dlouhodobé zkušenosti několika generací lékařů. Kvalitu zajišťujeme průběžným studiem členů našeho týmu specializovaných na tyto metody, intervizí a supervizí celého týmu.

PLATNÝ OD 1. 9. 2022

Akupunktura, baňky, moxa z metod čínské medicínycena v Kč
dotovaná cena: pro ženy na MD, studenty, důchodce (50 min)150 Kč
plná cena (ostatní) (50 min)250 Kč
akupunktura ušní permanentní250 Kč
Aplikace Guny-homeopatický lék do aku bodů80 Kč+ 200 Kč za lék
Homeopatie, EAV (elektroakupunktrura dle dr.Volla)cena v Kč
vstupní vyšetření dotovaná cena pro děti do 5ti let1000 Kč
vstupní vyšetření plná cena (ostatní)1500 Kč
kontrolní vyšetření600 Kč
Rehabilitace SOS termíny do týdne700 Kč
Zdravotní skupinové cvičení středa od 8h (od února 2023)120 Kč
permanentka na 5 vstupů550 Kč
permanentka na 10 vstupů1050 Kč
Tejpování materiál 3 Kč/1cm tejpu

Shiatsu-japonská masážní technika 60min plná cena900 Kč
dotovaná cena (ženy na MD, studenti, důchodci)600 Kč
Klientem vyžádaná dokumentace… dle rozsahu, dle terapeuta200-400 Kč

     

ZMĚNA CENÍKU NEHRAZENÝCH VÝKONŮ 1.9.24 

Akupunktura, baňky…………………………………………..450 Kč

Homeopatie, EAV-elektroakupunktura dle Dr. Volla

Vstupní vyšetření děti do 5 let………………………..……….1500 Kč

 Vstupní vyšetření nad 5 let.…………………….……………..  1800 Kč

 Kontrolní vyšetření…..…………………………………….…….. 800 Kč

Masáže ……………………………………………………………..800Kč / 45min./

 

Další možné platby se týkají času lékaře, psychologa nebo fyzioterapeuta, který nemohl být využit pro práci s pacientem, protože ten bez omluvy nepřišel. Taková platba je založena na smlouvě s pacientem o poskytnutí léčby na našem pracovišti. Pokud se omluví pacient nejméně 24 hodin předem (telefon, email, SMS), dokážeme zařídit jiného pacienta na uvolněný čas, a práce je uhrazena. Jinak by zdravotník nebyl za ušlou hodinu placen. Děkujeme za pochopení.

Smluvní pokuta za neomluvenou konzultaci platba v Kč
za psychoterapii 50min500 Kč
za kontrolu psychiatrickou300 Kč
za shiatsu 50% z ceny 300 Kč nebo 450 Kč
za rehabilitaci350 Kč