CENÍK NEHRAZENÝCH VÝKONŮ

Většinu léčebných a diagnostických procedur na našem pracovišti hradí pojišťovny (s výjimkou oborové pojišťovny 207). V psychosomatické medicíně využíváme k účinné léčbě i některé metody, keré se nedostaly do seznamu léčebných prostředků školské medicíny. Ověřování jejich účinnosti probíhá za jiných podmínek, než jsou stanoveny EBM. Stojí především na dlouhodobé zkušenosti několika generací lékařů. Kvalitu zajišťujeme průběžným studiem členů našeho týmu specializovaných na tyto metody, intervizí a supervizí celého týmu.

PLATNÝ od 1. 4. 2022

Akupunktura, baňky, moxa z metod čínské medicínycena v Kč
dotovaná cena: pro ženy na MD, studenty, důchodce (50 min)150 Kč
plná cena (ostatní) (50 min)250 Kč
akupunktura ušní permanentní250 Kč
Aplikace Guny-homeopatický lék do aku bodů80 Kč+ 200 Kč za lék
Homeopatie, EAV (elektroakupunktrura dle dr.Volla)cena v Kč
vstupní vyšetření dotovaná cena pro děti do 5ti let1000 Kč
vstupní vyšetření plná cena (ostatní)1500 Kč
kontrolní vyšetření600 Kč
Kraniosakrální terapie 75 min. přímého kontaktu cena v Kč
dotovaná cena (ženy na MD, studenti, důchodci)600 Kč
plná cena (ostatní)800 Kč

Shiatsu-japonská masážní technika, 60 min plná cena
dotovaná cena (ženy na MD, studenti, důchodci)
900 Kč
600 Kč
Tejpování aplikace + materiál 50 Kč+ 2Kč/1cm tejpu
Klientem vyžádaná dokumentace, výpisy, doporučení, zprávy200 Kč

Další možné platby se týkají času lékaře, psychologa nebo fyzioterapeuta, který nemohl být využit pro práci s pacientem, protože ten bez omluvy nepřišel. Taková platba je založena na smlouvě s pacientem o poskytnutí léčby na našem pracovišti. Pokud se omluví pacient nejméně 24 hodin předem (telefon, email, SMS), dokážeme zařídit jiného pacienta na uvolněný čas, a práce je uhrazena. Jinak by zdravotník nebyl za ušlou hodinu placen. Děkujeme za pochopení.

Smluvní pokuta (za neomluvenou konzultaci)platba v Kč
za kontrolní vyšetření300 Kč
za psychoterapii500 Kč
za rehabilitaci350 Kč