Mgr. Petra Jirkůvová

Fyzioterapeutka

Vzdělání: bakalářský obor vystudovala na 3LF UK, ukončeno promocí 2009, magisterský obor na FTVS UK, ukončeno promocí 2012

Praxe: 2007 letní praxe v Rehabilitačním Ústavu Kladruby, 2007- 2009 dobrovolný pracovník v občanském sdružení bB kontakt, 2008- 2009 instruktor v aerobní místnosti VŠTJ Medicina Praha, 12. 10. 2009- 31. 3. 2013 fyzioterapeut v Revmatologickém ústavu Praha, od 1.4. 2013 SKT

Mgr.Petra Jirkůvová

Kurzy: Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě hybných poruch osového orgánu, Prevence a léčba bolestí zad č. I, II- SM systém, Kinezio- taping, Instuktor zdravotního plavání, Podiatrické minimum- vyšetření na podoskopu se systémem PodoCam, Akupresura v systému celotělové akupunktury, Kinesiology taping by K-Active (nástavbový kurz), Cvičení u skolióz

Aktivní účast na kongresech: 2010 54. sjezd českých a slovenských revmatologů (přednáška s názvem: Možnosti využití SM systému u ankylozující spondylartritidy), 56. sjezd českých a slovenských revmatologů (přednáška s názvem: Fyzioterapie u aloplastik hlezenního kloubu)

kontakt: suchapetraa@gmail.com