Privacy Policy

Kdo jsme?

Adresa našeho webu je: http//www.sktlib.cz Tento web slouží  informování veřejnosti o nestátním zdravotnickém pracovišti Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Neobsahuje desinformace, je chráněn před zneužitím dat, jak jen je to možné, neslouží komerčním zájmům podnikatelů ve zdravotnictví.

Správce MUDr. Vladislav Chvála, se sídlem Jáchymovská 385, Liberec 10 Františkov, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

S kým sdílíme vaše údaje

Jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Pro uživatele, kteří se registrují na našich webových stránkách, ukládáme také osobní údaje, které poskytují, v jejich uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou měnit své uživatelské jméno). Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Jak chráníme Vaše kontaktní data na tomto webu?

Náš web běží na serverech firmy Wedos, které jsou zajištěny proti zneužití dat s ohledem na pravidla GDPR. Více lze zjistit na jejich stránkách Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR.

Jaké postupy pro narušení dat máme

Kromě opatření, které aplikuje průběžně poskytovatel webhostingové služby (Wedos), pravidelně  aktualizujeme kód redakčního systému WordPress, používanou šablonu a pluginy. Proti útokům využíváme služeb pluginu Wordfence, který pravidelně skenuje naše stránky, registruje pokusy o prolomení hesla, spolupracuje se seznamy nebezpečních kódů a blokuje neoprávněné aktivity.

Cookies

Pokud byste ponechali komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit k ukládání vašeho jména, e-mailové adresy a webových stránek v cookies. Slouží vašemu pohodlí, nemusíte vyplňovat své údaje znovu, když chcete vožit další komentář. Tyto soubory cookie budou uchovány po dobu jednoho roku.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasný soubor cookie a určíme, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče je zrušen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů k povolení možnosti zobrazování na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie setrvají dva dny a soubory cookie k publikování textu na obrazovce platí jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, budou přihlašovací soubory cookie odebrány.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, v prohlížeči se uloží další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Platnost vyprší po 1 dni.

Od kterých třetích stran přijímáme data?

Nepracujeme s daty třetích stran.

Co automatizované rozhodování a / nebo profilování děláme s uživatelskými daty

Automaticky data filtruje služba Wordfence, která sleduje podezřelé změny v souborech redakčního systémů, automaticky aplikuje protispamová opatření s využitím blacklistů, testuje stabilitu serveru, skenduje celý systém na přítomnost malvare, neznámá hesla a zranitelnost. Provádí audit uživatelů a jejich chování.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vestavěný obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil další webové stránky.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu.

Požadavky na zveřejňování v právních předpisech

Respektujeme právné předpisy týkající se zveřejňování dat a informací. Pokud shledá kterýkoli návštěvník našeho webu nedostatek, který jsme prřehlédli, prosíme o zaslání informace na adresu správce, abychom mohli zjednat nápravu. (chvala@sktlib.cz)